Багаж на пътниците при излизане

Posted by & filed under News on Visa.

Багаж на пътниците при излизане

Багаж на пътниците при излизане

Багажът на пътниците при излизане не е ограничен, с изключение на стоките, включени в списъка на стоки, забранени за износ, според законовите разпоредби.

Справка

Наредба № 113/2005/TT-BTC на Министерството на финансите от 15 декември 2005 г. за прилагане на Закона за данъка върху вноса и износа.

Митнически наредби за пътници при влизане и излизане от Виетнам

Comments are closed.