Безмитни квоти за багаж при влизане

Posted by & filed under News on Visa.

Безмитни квоти за багаж при влизане

Безмитни квоти за багаж при влизане

Безмитните квоти за багаж за всяко лице при влизане в страната се определят при всяко влизане, и не се обединяват с безмитни квоти на няколко човека при едновременно влизане, с изключение на придружаващия багаж на членовете на едно семейство на едно и също пътуване.

За всяка отделна стока, квотите са определени, както следва

Течност: ако пътниците при влизане носят пълна бутилка, гърне, буркан или кутийка (наричани обобщено бутилка) с обем не повече от 01 (един) литър над определената квота, цялата бутилка е освободена от мито; ако обемът надвишава по-горната стойност, трябва да се плати данък върху стойността на обема, съгласно законовите разпоредби.

За цигари и пури: при влизане пътниците могат да носят само цигари и пури само в количествата, определени за безмитните квоти, ако са повече – количеството трябва да се депозира в митническите складове и да се вземе обратно в рамките на определения срок.

За дрехи, вещи и други предмети от първа необходимост: пътниците могат да ги носят в разумно количество и да бъдат подходящи за целите на пътуването.

Митнически наредби за пътници при влизане и излизане от Виетнам

Comments are closed.