Виза за Виетнам тип В2

Posted by & filed under FAQ.

Виза за Виетнам тип В2

Виза за Виетнам тип В2

Въз основа на определението за виза B2 по-долу, Вие трябва да се свържете с хората, за които работите във Виетнам, и да помолите да се обърнат към Отдела за имиграция или посолство / коснулство на Виетнам, за да кандидатстват за издаване на Вашата виза тип B2.

Виза Тип В2 се издава на лица, влизащи във Виетнам за изпълнение на инвестиционни проекти, които са били лицензирани от компетентните държавни органи.

Ние сме туристическа агенция, която предлага организиране на издаване на виза за Виетнам, но ние не сме изпълнители на инвестиционни проекти, които са лицензирани от компетентните държавни органи, затова ние не можем да организираме издаването на виза тип B2. Моля, свържете се с нас, ако имате нужда от издаване на виза тип C1, C1 или B3.

 


Comments are closed.