Законна ли е услугата Виза при пристигане?

Posted by & filed under FAQ.

Да, услугата Виза за Виетнам при пристигане е законна. Вие трябва да имате одобрително писмо от Отдела за имиграция на Виетнам (Правителството на Виетнам), след това можете да получите Вашата виза при пристигане на летищата във Виетнам.

След получаване на Вашето заявление за виза чрез електронна поща или попълнен онлайн формуляр, ние ще подадем молба за издаване на виза в Имиграционния отдел на Виетнам, за да бъдете одобрени. След като Вашето заявление е одобрено, ще получите одобрително писмо по електронната поща. Моля, не забравяйте да отпечатате писмото, за да го представите при качване на борда и при получаване на визата, когато пристигнете на летището във Виетнам.

Най-общо, искането Ви за виза ще бъде одобрено от Отдела за имиграция. Ние просто получаваме Вашето искане за виза и го представяме на правителствена служба, за да го одобри. Таксата, която ни плащате е наречена такса обслужване (такса, която трябва да платите за нашата работа – да получите писмо за одобрение на визата ви).

Comments are closed.