Изисквания за виетнамска виза

Posted by & filed under FAQ.

Изисквания за виетнамска виза

Изисквания за виетнамска виза

Тези изисквания се отнасят за за виетнамска виза, която се получава при пристигане на летището.

Ние организираме единстевно издраването на виза при пристигане на летището във Виетнам, моля, изпратете ни вашето заявление за виза на www.vietnam-viza.com, ако желаете да получите одобрително писмо за получаване на виза за Виетнам при пристигане на летищато във Виетнам.

Организирането на виза при пристигане е нашата основна услуга и ние сме отговорни за Вашето искане за виза пред Отдела за имиграция на Виетнам (Правителството на Виетнам), за да бъдете одобрени и получите виза. Трябва само да ни предоставите Вашата лична информация за издаването на виза.

Моля, свържете се с Посолството или Консулството на Виетнам, ако искате да разберете какви са изискванията за издаване на виза.


Comments are closed.