Кандидатстването за виетнамска виза сега е просто и лесно

Posted by & filed under News on Visa.

Кандидатстването за виетнамска виза сега е просто и лесно

Кандидатстването за виетнамска виза сега е просто и лесно

Основно има три вида виза за Виетнам. (1) Официална и дипломатическа виза (2) Бизнес виза (3) Туристическа виза.

Официална и дипломатическа виза: При кандидатстване за такава виза, има няколко неща, за които трябва да помислите. Първо, Вие трябва да получите официално писмо от съответния отдел на Правителството, или от други организации, разположени във Вашата страна.

Бизнес Виза: При кандидатстване за този тип виза е много важно да получите разрешение от спонсора във Виетнам. За този типх виза е много лесно да се кандидатства. С такава виза можете да влизате многократно в страната. Освен това, с такава виза можете да останете във Виетнам от 3 до 6 месеца.

Туристическа виза: Визата от този тип е с най-кратък разрешен престой. С такава виза е възможен едномесечен престой във Виетнам. Освен това, можете да удължите визата си чрез попълване на формуляр за удължаване на престоя, след като посетите Виетнам. Формуляр за удължаване може да се вземе единствено от Посолството.

Можете сами да кандидатствате за виза за Виетнам в Посолството на Виетнам във Вашата страна или пък да ползвате услугите на някои от местните туристически агенции, които ще Ви помогнат да завършите процеса за получаване на виза.

Ако решите сами да кандидатствате, има някои неща, за които трябва да помислите. Първо, трябва да вземете формуляр за кандидатстване от Посолството или да изтеглите от официалния сайт на Посолството. Второ, след като получите формуляра за кандидатстване, трябва да го попълните с Вашите данни. И трето, трябва да подадете формуляра в Посолството, заедно с Вашата снимка и валиден паспорт.

Ако кандидатствате за бизнес или служебна виза, ще отнеме около 24 до 48 часа. Ако кандидатствате за туристическа виза, на Посолството ще отнеме около 5 до 6 дни, за да завърши процеса. Таксите могат да бъдат различни в различните посолства. Освен това, таксата може да варира и в зависимост от броя на дните на Вашия престоя в страната. Ако искате да останат там в продължение на 1 месец, таксата ще бъде около 25 долара, за 3 месеца – 50 долара, и за престой, в продължение на 6 месеца – 100 долара.

След като попълните формуляра с данните Ви, трябва да го представите в Посолството. След като подадете формуляра за кандидатстване в Посолството, те ще препратят искането Ви за издаване на виза за Витенам на Имиграционната служба във Виетнам, за да бъде одобрено. След като молбата Ви бъде одобрена, ще получите писмо за одобрение и след това можете да посетите Виетнам в рамките на престоя, отбелязан във Вашата виза.

Comments are closed.