Онлайн виза за Виетнам

Posted by & filed under FAQ.

Онлайн виза за Виетнам

Онлайн виза за Виетнам

Онлайн виза за Виетнам наричаме кандидатстването за виза за Виетнам чрез упълномощена агенция по имейл или подаване на онлайн заявление, след което агенцията го представя на Отдела за имиграция за издаване на одобрително писмо за получаване на виза при пристигане на летището във Виетнам.

Когато получите одобрителното писмо, в него ще видите името на упълномощеното лице, което отговаря за Вашата виза. Това лице ще е отговорно при евентуално възникване на проблеми с Вашата виза на летището.

За да получите одобрително писмо можете да кандидатствате онлайн на www.vietnam-viza.com (приема се плащане с кредитни карти, Paypal или по банков път) или пишете на електронна поща info@vietnam-viza.com за повече информация.


Comments are closed.