Процедури по деклариране

Posted by & filed under News on Visa.

При влизане, пътниците трябва да сравнят техния багаж с безмитните квоти за багаж, определени от Виетнам, преди да декларират на митница.  Ако пътниците при влизане не носят багаж, който надхвърля безмитните квоти, или който пристига преди или след тяхното пътуване, те не се налага да попълват митнически декларации при влизане/излизане. Надвишаващият багаж се счита за внос на стоки, който трябва да бъде съобразен със законовите разпоредби за внос на стоки и мита, и с данъчното законодателство. При влизане, пътниците могат да избират на кои стоки да платят мито и данък, ако багажът им съдържа няколко предмета.

В случаите, когато надвишаващия безмитните квоти багаж трябва да се облага с данък, но крайната дължима сума е под VND 50 000 (петдесет хиляди), багажът трябва да бъде освободен от митнически такси и данъци.

Хората, които влизат многократно в страната поради естеството на работата си, нямат право да се възползват от безмитните квоти за баггаж всеки път, за стоките, описани в т. 1, 2, 3 и 5 в допълнението към това постановление, но могат да се възползват от безмитните квоти на всеки 90 (деветдесет) дни. (Хората, които влизат многократно в страната, поради естеството на работата си, са пилоти на самолети, началници на влакове, капитани на морски кораби и екипажа на тези международни превозни средства, както и водачите на превозни средства и виетнамските работници, работещи в съседните страни, които имат общи сухопътни граници с Виетнам).

Митнически наредби за пътници при влизане и излизане от Виетнам

Comments are closed.