Разпоредби за багаж

Posted by & filed under News on Visa.

Разпоредби за багаж

Разпоредби за багаж

Багаж на пътниците означава неща, които са от съществено значение за ежедневните нужди или пътувания, включително придружаващ багаж, непридружаващ багаж, изпратен преди или след пътуването.

Срокът за получаване на непридружаван багаж на пътниците при влизане, не трябва да превишава 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която багажът пристига на границата.

Пътниците, при влизане или излизане, могат да депозират багажа си на граничните митнически складове, както и да го изискат обратно, когато влизат или излизат от страната. Срокът за депозиран багаж не трябва да надвишава 180 (сто и осемдесет) дни, считано от датата, на която багажът е депозиран в митнически склад.

По време на периода, в който багажът е депозиран, ако собственикът му подпише писмени документи, че се отказва от депозирания багаж, или, ако изтече периодът на депозиране и багажът не е потърсен, началникът на граничния пункт трябва да организира унищожаването му, в съответствие с правните разпоредби. Пходите от ликвидацията на стоки се внасят в държавния бюджет след като се приспаднат разходите от опазване и ликвидация на стоките, съгласно законовите разпоредби.

Митнически наредби за пътници при влизане и излизане от Виетнам

Comments are closed.